ارسال اين مطلب به دوستان

(( معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره جدید ایران خودرو )) 
شرکت سازه و ساختمان ایرانیان به روایت آمار و ارقام

132

تعداد پروژه ها

18300

زیربنای پروژه های انجام شده (متر مربع)

11500

زیربنای پروژه های در حال اجرا (متر مربع)