ارسال اين مطلب به دوستان

(( اجرای عملیات خاکبرداری و پایدارسازی پروژه ایتراک )) 
شرکت سازه و ساختمان ایرانیان به روایت آمار و ارقام

132

تعداد پروژه ها

18300

زیربنای پروژه های انجام شده (متر مربع)

11500

زیربنای پروژه های در حال اجرا (متر مربع)