شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 1 بهمن 1401 ساعت 10:05 https://www.sazehikco.com/news/21/مدیریت-پیمان-کلیه-عملیات-ساختمانی-پروژه-k125 -------------------------------------------------- عنوان : مدیریت پیمان کلیه عملیات ساختمانی پروژه K125 -------------------------------------------------- مدیریت پیمان کلیه عملیات ساختمانی پروژه K125 در حال اجرا است. متن : به گزارش روابط عمومی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان، مدیریت پیمان کلیه عملیات ساختمانی پروژه K125 در حال اجرا است.کارفرمای این پروژه بر عهده گروه صنعتی ایرانخودرو است.این پروژه از 1400/12/10 شروع به کار کرده است. مدیریت پیمان کلیه عملیات ساختمانی پروژه K125 نام کارفرما: گروه صنعتی ایرانخودرو بهره بردار: گروه صنعتی ایرانخودرو تاریخ شروع پروژه: 1400/12/10