شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 28 دی 1401 ساعت 11:06 https://www.sazehikco.com/news/11/بازسازی-محوطه-ساختمان-سریر-ایرانخودرو -------------------------------------------------- عنوان : بازسازی محوطه و ساختمان سریر ایرانخودرو -------------------------------------------------- بازسازی محوطه و ساختمان سریر گروه صنعنی ایرانخودرو که توسط معاونت حقوقی ایرانخودرو در خرداد ماه شروع به کار کرده بود به پایان رسید. متن : به گزارش روابط عمومی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان، ساختمان سریر ایرانخودرو که جنب باشگاه پیکان و درمانگاه شماره 2 فیاض بخش قرار دارد توسط معاونت حقوقی ایرانخودرو در تاریخ 1401/03/15 شروع به کار کرد و در تاریخ 1401/09/30 به پایان رسید. در این پروژه ساختمان سریر و محوطه آن به طور کامل بازسازی شد. پروژه سریر نام کارفرما: گروه صنعتی ایرانخودرو بهره بردار: معاونت حقوقی ایرانخودرو شروع پروژه: 1401/03/15 پایان اتمام پروژه: 1401/09/30