شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 1 بهمن 1401 ساعت 9:27 https://www.sazehikco.com/news/19/اجرای-کامل-عملیات-پروژه-امداد-خودرو -------------------------------------------------- عنوان : اجرای کامل عملیات پروژه امداد خودرو -------------------------------------------------- اجرای کامل عملیات پروژه امداد خودرو به پایان رسید. متن : به گزارش روابط عمومی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان اجرای کامل عملیات پروژه امداد خودرو ( سوله موجود،پلتفورم،سوله جدید،ساختمان ورودی) - فاز 1 و فاز 2 به پایان رسید. این پروژه که در 1398/12/11 آغاز شده بود در 1400/10/15 به پایان رسید. اجرای کامل عملیات پروژه امدادخودرو ( سوله موجود، پلتفورم، سوله جدید، ساختمان ورودی ) - فاز اول و دوم نام کارفرما: امداد خودرو بهره بردار: امداد خودرو تاریخ شروع پروژه : 1398/12/11 تاریخ پایان پروژه: 1400/10/15