شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 22 اسفند 1401 ساعت 15:23 https://www.sazehikco.com/news/53/اجرای-عملیات-خاکبرداری-پایدارسازی-پروژه-ایتراک -------------------------------------------------- عنوان : اجرای عملیات خاکبرداری و پایدارسازی پروژه ایتراک -------------------------------------------------- اجرای عملیات خاکبرداری و پایدارسازی پروژه توسعه آزمایشگاه و ستاد ایتراک متن : به گزارش روابط عمومی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان، اجرای عملیات خاکبرداری و پایدارسازی پروژه توسعه آزمایشگاه و ستاد ایتراک آغاز شده است. عملیات ساخت پروژه ساختمان توسعه آزمایشگاه و ستاد اداری مجموعه ایتراک ( شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو ) با حضور مدیرعامل سابق گروه صنعتی ایران خودرو و جمعی از مدیران ارشد ماه گذشته آغاز به کار کرده بود.