شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 28 دی 1401 ساعت 17:09 https://www.sazehikco.com/news/17/پروژه-بازسازی-بخش-رفاهی-3-دریافت-کالا -------------------------------------------------- عنوان : پروژه بازسازی بخش رفاهی سایت 3 (دریافت کالا) -------------------------------------------------- پروژه بازسازی بخش رفاهی سایت 3 ( دریافت کالا ) ایرانخودرو به پایان رسید. متن : به گزارش روابط عمومی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان پروژه بازسازی بخش رفاهی سایت 3 ( دریافت کالا ) به پایان رسید. این پروژه در تاریخ 1401/08/04 آغاز به کار کرده بود و در 1401/11/01 به پایان رسید. پروژه بازسازی بخش رفاهی سایت 3 نام کارفرما: گروه صنعتی ایرانخودرو بهره بردار: گروه صنعتی ایرانخودرو تاریخ شروع پروژه: 1401/08/04 تاریخ پایان پروژه: 1401/11/01