شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 28 دی 1401 ساعت 16:09 https://www.sazehikco.com/news/16/بازسازی-ساختمان-مرکزی-محورخودرو-تهران -------------------------------------------------- عنوان : بازسازی ساختمان مرکزی محورخودرو در تهران -------------------------------------------------- بازسازی ساختمان مرکزی محور خودرو در حال حاضر دست اجرا است. متن : به گزارش روابط عمومی سازه و ساختمان ایرانیان پروژه بازسازی ساختمان مرکزی محورخودرو واقع در تهران در دست اجرا است.این پروژه در تاریخ 1401/04/01 شروع به کار کرده است و در حال حاضر بازسازی این ساختمان در حال بازسازی است. پروژه بازسازی ساختمان محورخودرو کارفرما: شرکت محورخودرو بهره بردار: شرکت محور خودرو تاریخ شروع پروژه: 1401/04/01