شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 21 شهريور 1401 ساعت 19:14 https://www.sazehikco.com/news/5/پروژه-های-انجام-شده-مدرسه-شهدای-ایران-خودرو-زاهدان -------------------------------------------------- پروژه های انجام شده عنوان : پروژه های انجام شده: مدرسه شهدای ایران خودرو زاهدان -------------------------------------------------- احداث مدرسه 12 کلاسه راهنمایی شهدای ایران خودرو متن : محل پروژه روستای دایی آباد زاهدان شروع پروژه 97/07/02 نام کارفرما شرکت ایران خودرو  پایان پروژه 99/06/20