شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 28 دی 1401 ساعت 15:44 https://www.sazehikco.com/news/15/بازسازی-رستوران-شرکت-ومکو-واقع-نظرآباد -------------------------------------------------- عنوان : بازسازی رستوران شرکت ومکو واقع در نظرآباد -------------------------------------------------- بازسازی رستوران شرکت محور خودرو در حال حاضر دست اجرا است. متن : به گزارش روابط عمومی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان پروژه بازسازی رستوران محور خودرو واقع در نظر آباد در دست اجرا است.این پروژه در تاریخ 1401/08/01 شروع به کار کرده است و در حال حاضر بازسازی این رستوران در حال بازسازی است. پروژه بازسازی رستوران شرکت محور خودرو کارفرما: شرکت محور خودرو بهره بردار: شرکت محور خودرو تاریخ شروع پروژه: 1401/08/01