شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 1 بهمن 1401 ساعت 11:23 https://www.sazehikco.com/news/24/مدیریت-پیمان-راهبری-احداث-مرکز-بلنکینگ-شرکت-ایرانخودرو -------------------------------------------------- عنوان : مدیریت پیمان و راهبری احداث مرکز بلنکینگ شرکت ایرانخودرو -------------------------------------------------- مدیریت پیمان و راهبری احداث مرکز بلنکینگ شرکت ایرانخودرو در دست اجرا است. متن : به گزارش روابط عمومی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان، موضوع پیمان عبارت است از مدیریت پیمان و راهبری احداث مرکز بلنکینگ شرکت ایرانخودرو، از قبیل خرید اقلام، تجهیزات و موارد مصرفی، تهیه مصالح، ارائه خدمات طراحی و مهندسی، تامین و اجرای عملیات... و فونداسیون 3 خط بلنکینگ موضوع پیمان توسط شرکت سازه و ساختمان ایرانیان انجام می گردد. مدیریت پیمان و راهبری احداث مرکز بلنکینگ شرکت ایرانخودرو نام کارفرما: گروه صنعتی ایرانخودرو بهره بردار: گروه صنعتی ایرانخودرو تاریخ شروع پروژه: 1400/10/5