شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 20 اسفند 1401 ساعت 16:23 https://www.sazehikco.com/news/50/مراحل-پایانی-راه-اندازی-آسانسور-ساختمان-سریر -------------------------------------------------- عنوان : مراحل پایانی راه اندازی آسانسور ساختمان سریر -------------------------------------------------- آسانسور ساختمان سریر در مراحل پایانی راه اندازی خود قرار دارد. متن : به گزارش روابط عمومی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان،این پروژه که ار اوایل آذر ماه شروع به فعالیت کرده است و با توجه به تحت سرویس بودن ساختمان سریر تا به امروز پیمانکار مربوطه توانسه تمامی مراحل نصب و اجرا انجام دهد و با فائق آمدن با مشکلات ارزی موجود در دو و سه ماه اخیر، این پروژه در مراحل پایانی خود قرار دارد. پروژه ساختمان سریر در خرداد ماه آغاز به کار کرده بود.