شرکت سازه و ساختمان ایرانیان 4 بهمن 1401 ساعت 14:59 https://www.sazehikco.com/news/32/مناقصه-عملیات-نظارت-اجرای-مرکز-بلنکینگ-جدید-ایرانخودرو -------------------------------------------------- عنوان : مناقصه عملیات نظارت بر اجرای مرکز بلنکینگ جدید ایرانخودرو -------------------------------------------------- شرکت سازه و ساختمان ایرانیان در نظر دارد عملیات نظارت بر اجرای مرکز بلنکینگ جدید ایرانخودرو را به مشاور واجد شرایط واگذار نماید. متن : به گزارش روابط عمومی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان،این شرکت در نظر دارد عملیات نظارت بر اجرای مرکز بلنکینگ جدید ایرانخودرو را به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.برآورد تقریبی بر اساس ضوابط و بخشنامه های مربوط ( حق الزحمه خدمات نظارت )، 160 میلیارد ریال می باشد. انتخاب پیمانکار به صورت دو مرحله ای بوده و پس از ارزیابی، مناقصه گران واجد شرایط در مناقصه شرکت داده خواهند شد. شرکت های دارای صلاحیت مشاوره با رتبه 1 ساختمان های مسکونی تجاری اداری صنعتی و نظامی، رتبه 1 طراحی و نظارت گرایش سازه معماری برق و مکانیک سازمان نظام مهندسی و دارای توان مالی مناسب و سابقه اجرای مشابه (با ارائه مستندات مربوطه) حداکثر تا شنبه 8 بهمن ماه با دریافت و تحویل اسناد مناقصه و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 5000000 ریال به حساب شماره 1-4363055-2-214 بانک اقتصاد نوین شعبه صنعتگران کد 214 به نام شرکت سازه و ساختمان ایرانیان اقدام نمایند.